Информация за Участие

Краен срок за подаване на заявката за участие и филмите за селекция – 06.07.2011
След тази дата заявки и DVD копия за селекция няма да бъдат приемани.

Записването за участие става онлайн ТУК

•Изпращането на филмите за селекция може да стане онлайн на FTP адрес посочен от организаторите или по пощата на адрес: България, София 1000, Пощенска Кутия 1453
•Копието може да бъде качено директно на сайта на фестивала във формат DVD, AVI, Quicktime или да се изпрати по пощата на DVD.В този случай, върху копието трябва да присъства надпис със заглавие и времетраене на филма, името на автора и неговата държава.

•Копието трябва да бъде поставено в кутия и изпратено в подходяща опаковка.
•Задължително на пощенския плик трябва да бъде отбелязано: За културни цели, без търговска стойност!
•В случай на повреда на копието при транспорт, фестивалът не носи отговорност. Рискът по изпращането на филмът се поема от изпращача.
•Изпращането на DVD копията и материалите по пощата са за сметка на участника.
•DVD копията и всички материали за участие остават за архива на фестивала и не се връщат.
•Само правилно попълнени форми за участие ще бъдат допускани.
• За всеки филм може да бъде подадена само една заявка за участие.

Задължителни документи за участие

•Заявка за участие
•Биография и филмография на автора (до една страница)
•Фотография на автора (5 х 5 см., 300 dpi, JPEG)
•Три статични кадъра от филма (9 х 13 см., 300 dpi, JPEG)
•Анотация на филма (до 300 знака)
•DVDкопие на филма за селекция.
•В случай, че филмът е с текст и (или) диалог на език, различен от официалните за фестивала, се изисква монтажен (диаложен) лист на един от двата езика.
•При желание, участникът може да приложи допълнителни рекламни материали за по-добро представяне на филма си (плакат, флаер и тн.), които да изпрати по пощата.

Comments are closed.